• امروز : جمعه - ۲۸ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 17 May - 2024

پاشایی

14نوامبر
۲۳ آبان و چندخطی با پدیده پاشایی “یکی بود، یکی نبود…”

۲۳ آبان و چندخطی با پدیده پاشایی “یکی بود، یکی نبود…”

✍حسین علیپور لزوما شاید هر تحرک ِ اجتماعی، سیاسی نباشد اما اینکه هر از گاهی سیاستمداران به سیلیِ محکمی نواخته میشوند برای جامعه لذتبخش است، چه آنکه حاکم و مسئولی که قشر ِ خاکستری خود را درک نمیکند محکوم است به نواخته شدن ِ صورت َ ش با سیلی! ۲۳ آبان ۹۳ از آن دسته […]