بهترین

09دسامبر
اشعار شاملو

اشعار شاملو

  گزیده اشعار شاملو ما فریاد می‌زدیم: «چراغ! چراغ!» و ایشان درنمی‌یافتند سیاهی‌ چشمِشان سپیدی‌ کدری بود اسفنج‌وار شکافته لایه‌بر لایه‌بر شباهت برده از جسمیّتِ مغزشان   گناهی‌شان نبود: از جَنَمی دیگر بودند ۲۱ خرداد ماه ۱۳۶۱ ************ یارانِ من بیایید با دردهایِتان و بارِ دردِتان را در زخمِ قلبِ من بتکانید. من زنده‌ام به […]