انتصاب

25دسامبر
یک میلیارد تومان برای رهن منزل؛ درخواست اولیه آقای شهردار

یک میلیارد تومان برای رهن منزل؛ درخواست اولیه آقای شهردار

شهردار جدید رباط کریم کمتر از یک ماه است که از سوی شورای شهر به این سمت منصوب شده است. به گزارش مبین۲۴ به نقل از روزنامه ایران، رسانه‌های محلی رباط کریم تصویری از نامه درخواست شهردار رباط کریم از شورای شهر منتشر کردند که نشان می‌دهد وی جهت تأمین مبلغ رهن یک منزل مسکونی، […]