درباره مبین ۲۴
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین محمدی یزدی

نشانی دفتر: اصفهان – چهارباغ بالا- ساختمان پارسیان-واحد ۴۱۷ | کد پستی : ۸۱۷۳۹۹۹۴۴۵

تلفن:۰۹۱۳۳۱۱۹۶۰۰

پست الکترونیکی: hossein.yazdi@gmail.com

کمک‌ به پایگاه خبری مبین۲۴

درباره حسین یزدی