آمریکا به این مرد بی‌ادب و بدون اتیکت هنوز نیاز دارد
۷ آبان ۱۳۹۹ \\ بین المللی, کلی, مقالات \\ بدون دیدگاه

✍️ حسین یزدی

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه نهضت مقاومت پوپولیست‌های ملی‌گرا علیه تشکیل امپراطوریگلوبال است.

هراری در کتاب انسان خردمند خود می‌گوید اگر امپراطوری گلوبال تشکیل نشود انسان خردمند نخواهدتوانست بر مصائب امروزش همچون محیط زیست و گرم شدن زمین و تولید کربن غلبه کند چون حل اینمشکلات در گرو اتخاذ تصمیمات جهانی خواهد بود.

از زمانی که سیاستمداران حامی گلوبالیست به دنبال تشکیل امپراطوری رفتند و اتحادیه اروپا شکل گرفتو آمریکا مرزهای خود را بر روی مهاجران مکزیکی و کلمبیایی و آسیایی  گشود و همکاری‌های گسترده‌اقتصادی و سیاسی را با چین و‌ اروپا  آغاز کرد هنوز مدت زمانی زیادی نگذشته که نهضت‌های مقاومتملی‌گرایی با بزرگترین خیزش خود در سال ۲۰۱۶ با رأی به ترامپ در آمریکا و برگزیت در بریتانیا الانوجود کردند.

سیاستمداران پوپولیست ملی‌گرا به بریتانیایی‌ها گفته بودند که رومانیی‌ها و مردمان شرق اروپامشاغلتان را صاحب شده‌اند و از خدمات رایگان بهداشتی NHS که با مالیات شما اداره می‌شود استفادهمی‌کنند و به سفید پوستان آمریکایی هم گفته شد که سوسیالیست‌ها مهاجران را به کشور شما آورده‌اند وآن‌ها در دانشگاه‌های شما درس می‌خوانند و مشاغل عالی را صاحب شده‌اند و کشور کاپیتالیستی شما رادر حال انداختن به چاله سوسیالیسم هستند و مثال آن‌ها هم هندی‌تباران و ایرانی‌تبارانی بود که امروزهدره سیلیکون و موسسات تحقیقاتی و علمی آمریکا را به اشغال خود درآورده‌اند.

از سوی دیگر سخنان چپ‌گرایانه برنی سندرز و کاملا هریس و سیاست‌های دولت اوباما این تلقی را بهشدت تقویت کرد که آمریکایی که یک قرن با کمونیست جنگیده و آن را شکست داده بودند، اکنونسوسیالیسم در سرزمین خودشان در حال ریشه کردن است و پوپولیست‌های جمهوری‌خواه هم به طورمرتب این آلارم را برای مردم آمریکا که تنها تعریفی که از سوسیالیسم داشتند سرکوب، فلاکت و گرسنگیمردم شوروی بود به صدا در می آوردند.

آن‌ها می‌گفتند اوباما رئیس جمهور منتخب مهاجران است و نه رئیس جمهور شما صاحبان اولیه و واقعیآمریکا و غول ترسناک سوسیالیسمی که برای آن‌ها ساخته بودند را مقصر فقر و بیکاری آن‌ها اعلاممی‌کردند و می‌گفتند این غول مالیات آن‌ها را از طریق بیمه اوباما خرج مهاجران و سیاهان می‌کند.

مساله ملی‌گرایی همچنان در آمریکا و اروپا لاینحل باقیمانده و حتی روز به روز از آن استقبال بیشتریهم می‌شود و در انتخابات سوم نوامبر مردم آمریکا برای سیاست و اقتصاد رأی نخواهند داد بلکه برایحفظ هویتشان چه به عنوان فرزندان آمریکاییان اولیه و چه به عنوان تازه مهاجران  خواهند جنگید.

و از سوی دیگر بخش طبقه متوسط سیاه پوستان و تازه مهاجران هم ممکن است بر لب بگویند به بایدنرای خواهند داد و یا داده‌اند اما آن‌ها هم در منتها علیه قلب‌شان شاد خواهند بود اگر مرزهای آمریکا برایمهاجرین جدید همچنان تا مدتی بسته بماند تا بتوانند از شانس‌ بیشتری برای کسب مشاغل با درآمدبهتر برخوردار شوند.

همچنین از آن سوی آب‌های سرد شمالگان، روسیه هم از تبدیل شدن همسایه‌اش چین به یک قدرت جهانیوحشت دارد و تمام تلاشش را می‌کند تا ترامپ پیروز شود و اتاق‌های فکر آمریکایی هم می‌دانند که اگر ازحالا چین را سرکوب نکنند به زودی تمام آب‌راه‌ها وبنادر را یا از دست خواهند داد و یا باید با این قدرتنوظهور شریک شوند و ترامپ از حالا به جنگ چین رفته و او با هند صحبت کرده که جایگزین چین برایمیزبانی از صنایع آمریکایی باشد که به دنبال نیروی ارزان و منابع طبیعی غنی هستند.

در حالی که بایدن برنامه‌ای جدی برای مقابله با چین ندارد و حتی سیاست‌های غلط کلینتون و اوبامایدموکرات بود که فرصت میزبانی از صنایع جهانی را برای کمونیست‌های گرسنه چینی فراهم کرد تا بهجایی امروز برسند که آن‌ها ادعای امیری بر جهان را دارند.

به نظر می رسد آمریکا همچنان به این مرد بی ادب و بدون اتیکت چهار سال دیگر نیاز دارد تا هم فرصتیباشد برای همگن کردن جامعه آمریکایی که از زمان انتخاب اوباما به شدت دو قطبی شده و هم از مسائلخاورمیانه نجات پیدا کند و از همه مهمتر مقدمات نبرد با چین را که می‌تواند تا پایان قرن ۲۱ به درازاکشیده شود، فراهم کند.

درباره حسین یزدی

دیدگاه های این مطلب
شما هم نظرتان را درج کنید.