اعتراض نماینده مردم اصفهان به واگذاری بانک رفاه کارگران
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ \\ اقتصادی, کلی, مجلس \\ بدون دیدگاه

ناهید تاج الدین در گفتگو با مبین ۲۴ با اشاره به  دستور  رئیس جمهور برای  واگذاری سهام بانک رفاه کارگران  در بورس گفت :

” متاسفانه  دوباره در بزنگاه کسری بودجه ، دولت مثل همه دولتهای گذشته  تصمیمات شتابزده گرفته و می خواهد  سهام بانک رفاه کارگران را تا پایان شهریور  در بورس واگذار کند ، تصمیمی خلق الساعه که زمینه ساز آسیبهای فراوانی برای کارگران است ”

تاج الدین افزود :

”  عده ای  می خواهند از فرصت ماه محرم و تعطیلات مجلس استفاده کنند و تا پایان شهریور سهام بانک رفاه را بدون نتیجه گیری در مجلس  در بورس واگذار نمایند ”

تاج الدین گفت :

” حتی بین بخشهای مختلف دولت هم وحدت  نظر در این زمینه وجود ندارد و سازمان تامین اجتماعی  از مجلس شورای اسلامی خواسته است ، طرحی برای خارج ساختن این بانک از شمول اصل ۴۴  قانون اساسی تصویب کند ”

تاج الدین افزود :

”  هر گونه تعجیل در تصمیم گیری و تصمیم سازی در این زمینه  خسارات جبران ناپذیری به سازمان تامین اجتماعی ،  بانک رفاه کارگران و  منافع کارگران می زند و تبعات امنیتی فراوان بهمراه خواهد داشت ضمن  آنکه تجربه های دیگر خصولتی  سازی نیز چون نیشکر هفت تپه و  الومینیوم المهدی در این سالها برای کارگران بسیار آسیب زا بوده است ”

تاج الدین گفت :

” نمی گذاریم یک نیشکر هفت تپه و آلومنیوم مهدی دیگر روی دست اقتصاد بگذارند و بحران تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی را از این بدتر کنند ”

تاج الدین در پایان  افزود :

” در تذکری که اخیرا به رئیس جمهوری دادم این نکته را گوشزد کردم که این واگذاری  نادیده گرفتن  دغدغه های ماده ۱۶ قانون اصل ۴۴ مبنی بر حمایت از نیروی انسانی ، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه های مشمول واگذاری و نیز دغدغه های اصل ۲۵ قانون اصل ۴۴  مبنی بر ارتقاءکارایی و بهره وری ، تداوم تولید و ارتقاء سطح بنگاه قابل واگذاری ، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاهها  است “

درباره حسین یزدی

دیدگاه های این مطلب
شما هم نظرتان را درج کنید.